torstai 9. marraskuuta 2017

Tiedonkeruun harjoittelua:

 1. Asian/ongelman pohtiminen, joko yksin tai ryhmässä
  1. Erilaiset näkemykset auttavat kokonaisuuden hahmottamista
 2. Arvostelun laatiminen jostakin käyttämästäni sovelluksesta
  1. Omien havaintojen kerääminen
  2. Kuvittelu ja mielikuvien luominen
  3. Näe, lue, kirjoita, puhu, kuuntele
 3. Käsitekarttojen piirtäminen tai käsitekartta sovelluksen käyttäminen
  1. Listojen laatiminen
  2. Mielipiteiden esittäminen ja niiden perustelu
  3. Asioiden sanallinen kuvailu
 4. Teoreettisen tiedon käytännön sovelluksen etsiminen
  1. Googleta!
 5. Prosessin selvittäminen muille
  1. Eniten opit muita opettaessa
 6. Tietojen kokoaminen
  1. Uteliaisuus voi olla myös hyve!
 7. Kahden eri sovelluksen lataaminen ja niiden vertailu
  1. Heikkouksien etsiminen
  2. Kysymysten esittäminen
  3. Käyttöohjeiden omaksuminen
 8. Lähdeviitteiden lisääminen
  1. Lainattu ei ole omaa
 9. Kriittisyys
  1. Mielipiteiden erot
  2. Tarpeiden eroavaisuudet
  3. Hinta/Laatu
 10. Tiedonhalu ja tiedonhaku
  1. Elämä on oppimista
Oppia elämä kaikki!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti